Awionika i lotnictwo

Strategicznym partnerem dla naszej Firmy są POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o. o. (PZL Mielec), dla których jako Zatwierdzona Organizacja Produkująca (POA) wg PART21.G produkujemy szereg urządzeń awioniki zaprojektowanych oraz przetestowanych przez nasz zespół. Główny nacisk położyliśmy na moduły elektroniczne oraz wskaźniki lotnicze. Zostały one certyfikowane i zatwierdzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

  • projektowania,
  • wykonania prototypów,
  • badania układów awioniki z wymaganiami normy DO 160 G,
  • produkcji zespołów awioniki,
  • wykonania elementów do systemów bezzałogowych.

Dla lotnictwa ogólnego przeznaczenia opracowaliśmy rejestratory do prób w locie w tym kompletny rozproszony system akwizycji danych z sensorami sygnałów wejściowych. Miniaturowe wymiary systemu pozwalają wykorzystać go do badania właściwości bezzałogowych statków powietrznych. Posiadamy również zespół inżynierów zdolny do przeprowadzenia od początku do końca zaprojektowania i wdrożenia do produkcji cyfrowego modułu awioniki z oprogramowaniem zgodnym z DO178.