Do pobrania

 

Ogólne warunki zamówienia:

pobierz Ogolne_Warunki_Zamowienia_wyd_3_pilc

Reklamacje:

pobierz formularz reklamacji

Miniaturowy system akwizycji danych:

1) Miniaturowy rejestrator danych CAN

pl_PCDL-01 

2) Miniaturowa centrala aerometryczna CAN

pl_PCDA-01 

3) Miniaturowy interfejs wejść analogowych CAN

pl_PCAI-01 

4) Miniaturowy interfejs wejść cyfrowych CAN

 pl_PCDI-01 

5) Miniaturowy odbiornik GPS CAN

pl_PCGP-01 

6) Miniaturowy układ pomiaru wielkości inercyjnych CAN

pl_PCIM-01