Systemy akwizycji danych

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji systemów akwizycji danych. Posiadamy w swojej ofercie zarówno moduły rejestracji z możliwością łatwego odczytu danych, jak również układy pomiarowe z możliwością przesyłania danych pomiarowych za pomocą cyfrowych magistrali danych.

Dla przemysłu obronnego opracowaliśmy system akwizycji danych z sensorami MEMS odporny na przyśpieszenia kilku tysięcy G, służący do badania parametrów lotu pocisków balistycznych. Do naszych systemów akwizycji danych dostarczamy autorskie oprogramowanie nadzorujące służące do wizualizacji graficznej oraz przetwarzania i archiwizacji danych. Świadczymy również usługi z zakresu rejestracji procesów oraz dokumentacji prób w locie.