Przemysł

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sterowania oraz nadzorowania procesów przemysłowych.

Nasza firma specjalizuje się w systemach pomiarowych wykorzystujących przetworniki MEMS, sensory laserowe oraz cyfrowe systemy wizyjne. Posiadamy liczne wdrożenia patentów w naszych systemach pomiarowych dla branży przemysłowej i metalurgicznej, ponadto zajmujemy się automatyzacją i modernizacją procesów produkcyjnych. Do unikalnych systemów pomiarowych opracowanych w naszej firmie należą mikrokomputerowe urządzenia do diagnostyki lin stalowych i cięgien poliuretanowo-stalowych (opracowane we współpracy z Katedrą Transportu Linowego AGH dla Urzędów Dozoru Technicznego). Oferujemy również specjalne systemy akwizycji danych do pomiaru i kontroli procesów przemysłowych. Do takich zaliczyć możemy system pomiaru parametrów rozkroju blach stalowych na linii cięcia poprzecznego. Nasze urządzenia pomiarowe pracują m.in. w STOMIL Sanok S.A. (system kontroli geometrii powierzchni uszczelek samochodowych) i LEAR Corporation (system kontroli parametrów elektrycznych wiązek przewodów samochodowych).